Начало На преден план Общо 815 проекта са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., каза Ирена Стефанова, управител на Областния информационен център
8884
България

Общо 815 проекта са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., каза Ирена Стефанова, управител на Областния информационен център

Общо 815 проекта на 626 бенефициенти са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., като за целта са усвоени 237 425 291,99 лв. от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).Това каза в интервю управителят на Областен информационен център - Шумен Ирена Стефанова.

| 13 Май 2024, 19:01 ч.
Общо 815 проекта са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., каза Ирена Стефанова, управител на Областния информационен център
Общо 815 проекта са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., каза Ирена Стефанова, управител на Областния информационен център
Снимка © Станимир Савов / БТА

Общо 815 проекта на 626 бенефициенти са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., като за целта са усвоени 237 425 291,99 лв. от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Това каза в интервю управителят на Областен информационен център - Шумен Ирена Стефанова. 

Тя посочи, че най-много проекти са осъществени от бизнеса – 542, на обща стойност 45 065 548,10 лв., като парите са получени от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма (ОП) „Иновации и конкурентоспособност“.

По ОП„Околна среда“ са изпълнени само три проекта, но на обща стойност 103 361 862,36 лв., което е почти 50% от цялото европейско финансиране, получено през последните шест години в област Шумен. Средствата за околна среда са от Кохезионния фонд (КФ) и ЕФРР, разказа Стефанова. 

NRD24+ | Избирателната активност в изборите за Народно събрание към 11:00 часа в област Кюстендил е 7,76 на сто. Гласували са 9 861 души, съобщи председателят на  от Районната избирателна комисия Венцеслав Механджийски. За европарламент в деветте общини в региона правото си на глас са упражнили 9 732  души, което е 8 ...
Вижте повече

Тя обясни, че малко над 15% от общия брой на реализираните проекти в област Шумен са на общински администрации. Те са привлекли почти 39% от целия ресурс, предоставен от европейските фондове в областта. Изпълнени са общо 124 проекта на общини на обща стойност 92 514 751,49 лв. Най-много са проектите, финансирани от Европейския социален фонд, чрез ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) – 47 проекта, съставляващи почти 40% от общия брой на проектите на общинските администрации в областта. По програма „Региони в растеж“ са реализирани общо 19 проекта на три общини – Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, на обща стойност  38 890 794,70 лв., отбеляза Стефанова.

По думите най-много опит и средства от еврофондовете в периода 2014-2020 г. са събрали бизнесът и общините в област Шумен. 

Стефанова посочи, че община Шумен е изпълнила  21 проекта, финансирани от ЕСИФ на обща стойност 49 709 156,46 лв. Средствата по осем от тях са получени от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) и са в размер на 5 979 760,46 лв. Други шест проекта са подпомогнати от ЕФРР, ОПРР (2014-2020), а три от от тях са посочени от Община Шумен като много полезни и с висока обществена значимост. Един от проектите е напълно завършен, а другите два са в процес на изпълнение. И трите проекта, финансирани от ЕФРР, чрез ОПРР (2014-2020) допринасят за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Община Шумен за периода 2014-2020 г. С него от европейските фондове е осигурен финансов ресурс за малко над 26 млн.лв., посочи Стефанова. 

Тя отбеляза, че в община Велики Преслав са изпълнени 15 проекта на обща стойност 5 269 936,60 лв., от които седем са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) за 2 489 878,88 лв. Реализирани са и два проекта с висока социална и обществена значимост, финансирани от ЕФРР, както и три проекта, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) (2014-2020). 

Стефанова посочи, че община Нови пазар е изпълнила 24 проекта на обща стойност 13 890 688,06 лв., от които десет проекта са финансирани от ЕФРР, чрез ОПРР (2014-2020) и са на обща стойност 10 432 068,94 лв. По думите сред най-значимите от тях са проектите, с които е повишена енергийната ефективност на осем многофамилни жилищни сгради в общинския център, както и в сградата на общинската администрация. 

Община Смядово е изпълнила 14 проекта на обща стойност 5 011 050,89 лв. От тях девет проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) на обща стойност 2 514 334,44 лв., посочи тя.  Стефанова разказа за проекта "Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят". По проекта са създадени седем клуба по интереси с включени в тях 152 деца, в т.ч. и от ромския етнос, в три училища на територията на община Смядово - СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, ОУ “Васил Априлов“ с. Риш и ОУ „Христо Ботев“ с. Янково. По думите във всяко училище са създадени родителски клубове, в които се обсъждат въпроси, свързани с образованието на децата и ранното отпадане на ученици  от образователната система. По проекта са назначени двама образователни медиатори за индивидуална работа с родителите с цел развиване на родителския мониторинг за качествено образование, както и други форми на родителско участие в училищния живот. Други двама експерти по проекта – логопед и психолог, са оказали специализирана помощ на ученици и на техните родители за преодоляване на проблеми, свързани с ранното отпадане от училище. В рамките на проекта са организирани кампании за преодоляване на стереотипи и негативни нагласи, основани на етническия произход и културната идентичност, както и кампании за подкрепа на образованието в етнически смесена среда, разказа още Стефанова. 

Тя посочи, че изпълнените проекти в община Каспичан са 15 на обща стойност 3 294 462,93 лв., от които шест проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) и са на обща стойност 1 219 630,94 лв. Община Каолиново е изпълнила 7 проекта на обща стойност 2 727 289,06 лв., от които  три проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) на обща стойност: 647 699,87 лв. Община Никола Козлево е изпълнила осем проекта на обща стойност 4 002 174,90 лв., посочи тя. 

Стефанова отбеляза още, че община Върбица е изпълнила седем проекта на обща стойност 4 558 979,26 лв., от които четири проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) на обща стойност: 658 306,41 лв. Община Хитрино е изпълнила четири проекта, съфинансирани по ЕСИФ на обща стойност 959 596,40 лв. От тях три проекта са осъществени с финансовата подкрепа на ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) и са на обща стойност 637 351,40 лв. Общината има солиден опит по проекти, финансирани от ЕЗФРСР, чрез ПРСР 2014-2020. През програмен период 2014-2020, Община Венец е била бенефициент по общо девет проекта на обща стойност 3 091 416,93 лв., от които четири проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020), и са на обща стойност 1 045 439,15 лв.

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase
Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Англичанин е задържан в Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие
Англичанин е задържан в Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекц ...
Евакуираха Община Чирпан заради намерени боеприпаси
Служителите в Община Чирпан са евакуирани заради намерени стандартни боеприпаси в сградата на местната администрация. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в ...
Община Варна започва проверки на заведения и магазини къде изхвърлят боклука
Община Варна започва проверки къде търговските обекти и заведенията си изхвърлят боклука и дали имат реални договори с фирми, които се занимават със сметоизвозване. Това каза днес ...
От БПА искат Централната етична комисия на лекарския съюз да вземе отношение по повод писмо, рушащо авторитета на българските медици
От Българската педиатрична асоциация (БПА) искат Централната етична комисия на Българския лекарски съюз да вземе отношение по повод писмо, рушащо авторитета на всички медици в Бълг ...
От началото на годината до момента са регистрирани 375 пожара на територията на Област Перник
От началото на годината до момента са регистрирани 375 пожара на територията на област Перник. Това съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ...
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Англичанин е задържан в Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие
Англичанин е задържан в Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекц ...
Общо 116 безработни от Хасковска област ще бъдат ангажирани по Регионалната програма за заетост
Общо 116 безработни лица ще бъдат ангажирани по Регионалната програма за заетост в Хасково. Тя беше представена днес, по време на второто до този момент на годината заседание на Ко ...
Водоснабдяването към къмпинг "Градина" край Черноморец е възстановено
Водоснабдяването към къмпинг "Градина" край Черноморец е възстановено, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас . Оттам посочиха, че проблемът с авариралия край мест ...
Спасиха загубили се туристи от Украйна край Смолян
Две жени от Украйна са открити след повече от три часа издирване снощи в гората край Смолян, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова. Жените – майка и ...
Столичният общински съвет отхвърли доклада за актуализация на бюджета на София
Столичният общински съвет отхвърли доклада актуализация на бюджета на Столичната община с мотива, че някои от общинските съветници не са се запознали в детайли с предложението.&nbs ...
Тикер в 13:55 ч.
Англичанин е задържан в Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш за пр ...
8884
България

Общо 815 проекта са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., каза Ирена Стефанова, управител на Областния информационен център

Това каза в интервю управителят на Областен информационен център - Шумен Ирена Стефанова.Тя посочи, че най-много проекти са осъществени от бизнеса – 542, на обща стойност 45 065 548,10 лв., като парите са получени от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма (ОП) „Иновации и конкурентоспособност“
| 13 Май 2024, 19:01 ч.
Общо 815 проекта са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., каза Ирена Стефанова, управител на Областния информационен център
Общо 815 проекта са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., каза Ирена Стефанова, управител на Областния информационен център
Снимка © Станимир Савов / БТА

Общо 815 проекта на 626 бенефициенти са реализирани по европейски програми в област Шумен за периода 2014 – 2020 г., като за целта са усвоени 237 425 291,99 лв. от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Това каза в интервю управителят на Областен информационен център - Шумен Ирена Стефанова. 

Тя посочи, че най-много проекти са осъществени от бизнеса – 542, на обща стойност 45 065 548,10 лв., като парите са получени от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма (ОП) „Иновации и конкурентоспособност“.

По ОП„Околна среда“ са изпълнени само три проекта, но на обща стойност 103 361 862,36 лв., което е почти 50% от цялото европейско финансиране, получено през последните шест години в област Шумен. Средствата за околна среда са от Кохезионния фонд (КФ) и ЕФРР, разказа Стефанова. 

Тя обясни, че малко над 15% от общия брой на реализираните проекти в област Шумен са на общински администрации. Те са привлекли почти 39% от целия ресурс, предоставен от европейските фондове в областта. Изпълнени са общо 124 проекта на общини на обща стойност 92 514 751,49 лв. Най-много са проектите, финансирани от Европейския социален фонд, чрез ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) – 47 проекта, съставляващи почти 40% от общия брой на проектите на общинските администрации в областта. По програма „Региони в растеж“ са реализирани общо 19 проекта на три общини – Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, на обща стойност  38 890 794,70 лв., отбеляза Стефанова.

Повече от NRD24+

По думите най-много опит и средства от еврофондовете в периода 2014-2020 г. са събрали бизнесът и общините в област Шумен. 

Стефанова посочи, че община Шумен е изпълнила  21 проекта, финансирани от ЕСИФ на обща стойност 49 709 156,46 лв. Средствата по осем от тях са получени от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) и са в размер на 5 979 760,46 лв. Други шест проекта са подпомогнати от ЕФРР, ОПРР (2014-2020), а три от от тях са посочени от Община Шумен като много полезни и с висока обществена значимост. Един от проектите е напълно завършен, а другите два са в процес на изпълнение. И трите проекта, финансирани от ЕФРР, чрез ОПРР (2014-2020) допринасят за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Община Шумен за периода 2014-2020 г. С него от европейските фондове е осигурен финансов ресурс за малко над 26 млн.лв., посочи Стефанова. 

Тя отбеляза, че в община Велики Преслав са изпълнени 15 проекта на обща стойност 5 269 936,60 лв., от които седем са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) за 2 489 878,88 лв. Реализирани са и два проекта с висока социална и обществена значимост, финансирани от ЕФРР, както и три проекта, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) (2014-2020). 

Стефанова посочи, че община Нови пазар е изпълнила 24 проекта на обща стойност 13 890 688,06 лв., от които десет проекта са финансирани от ЕФРР, чрез ОПРР (2014-2020) и са на обща стойност 10 432 068,94 лв. По думите сред най-значимите от тях са проектите, с които е повишена енергийната ефективност на осем многофамилни жилищни сгради в общинския център, както и в сградата на общинската администрация. 

Община Смядово е изпълнила 14 проекта на обща стойност 5 011 050,89 лв. От тях девет проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) на обща стойност 2 514 334,44 лв., посочи тя.  Стефанова разказа за проекта "Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят". По проекта са създадени седем клуба по интереси с включени в тях 152 деца, в т.ч. и от ромския етнос, в три училища на територията на община Смядово - СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово, ОУ “Васил Априлов“ с. Риш и ОУ „Христо Ботев“ с. Янково. По думите във всяко училище са създадени родителски клубове, в които се обсъждат въпроси, свързани с образованието на децата и ранното отпадане на ученици  от образователната система. По проекта са назначени двама образователни медиатори за индивидуална работа с родителите с цел развиване на родителския мониторинг за качествено образование, както и други форми на родителско участие в училищния живот. Други двама експерти по проекта – логопед и психолог, са оказали специализирана помощ на ученици и на техните родители за преодоляване на проблеми, свързани с ранното отпадане от училище. В рамките на проекта са организирани кампании за преодоляване на стереотипи и негативни нагласи, основани на етническия произход и културната идентичност, както и кампании за подкрепа на образованието в етнически смесена среда, разказа още Стефанова. 

Тя посочи, че изпълнените проекти в община Каспичан са 15 на обща стойност 3 294 462,93 лв., от които шест проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) и са на обща стойност 1 219 630,94 лв. Община Каолиново е изпълнила 7 проекта на обща стойност 2 727 289,06 лв., от които  три проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) на обща стойност: 647 699,87 лв. Община Никола Козлево е изпълнила осем проекта на обща стойност 4 002 174,90 лв., посочи тя. 

Стефанова отбеляза още, че община Върбица е изпълнила седем проекта на обща стойност 4 558 979,26 лв., от които четири проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) на обща стойност: 658 306,41 лв. Община Хитрино е изпълнила четири проекта, съфинансирани по ЕСИФ на обща стойност 959 596,40 лв. От тях три проекта са осъществени с финансовата подкрепа на ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020) и са на обща стойност 637 351,40 лв. Общината има солиден опит по проекти, финансирани от ЕЗФРСР, чрез ПРСР 2014-2020. През програмен период 2014-2020, Община Венец е била бенефициент по общо девет проекта на обща стойност 3 091 416,93 лв., от които четири проекта са финансирани от ЕСФ, чрез ОПРЧР (2014-2020), и са на обща стойност 1 045 439,15 лв.

Бъдете информани с нашите
тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-вълнуващите новини от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Англичанин е задържан в Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие
Евакуираха Община Чирпан заради намерени боеприпаси
Община Варна започва проверки на заведения и магазини къде изхвърлят боклука
От БПА искат Централната етична комисия на лекарския съюз да вземе отношение по повод писмо, рушащо авторитета на българските медици
От началото на годината до момента са регистрирани 375 пожара на територията на Област Перник
ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ
   
Време за четене - месец Юни
Препоръчани заглавия
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Основна линия
Англичанин е задържан в Районното управление на полицията в Полски Тръмбеш за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие
Местен фокус
Общо 116 безработни от Хасковска област ще бъдат ангажирани по Регионалната програма за заетост
На преден план
Водоснабдяването към къмпинг "Градина" край Черноморец е възстановено
Контекст
Спасиха загубили се туристи от Украйна край Смолян
В детайли
Столичният общински съвет отхвърли доклада за актуализация на бюджета на София
Сфера
Градушката в Шумен е нанесла най-големи щети на пшеницата, заяви Силвия Аврамова от Областната дирекция "Земеделие"
В детайли
Глоби от над 5500 лева е наложила Община Сливен на нарушители за първото тримесечие от годината
Сфера
Област Търговище е на четиринадесето място сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище
Контекст
С 2,8 на сто повече нощувки са регистрирани в област Пловдив през април 2024 г. на годишна база, по данни на НСИ
В детайли
Спад в броя на работещите места за настаняване и реализираните нощувки през април в Бургаско отчете националната статистика
Още новини
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни.
Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.

NRD24 © 2024 Всички права запазени. Програма на NRD. Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.


NRD24 © 2024 Всички права запазени.
Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.