Начало Сфера Дунав мост празнува 70 години от създаването си в очакване за основен ремонт
9793
България

Дунав мост празнува 70 години от създаването си в очакване за основен ремонт

"Днес българският и румънският народи отпразнуваха забележителна победа по пътя на социализма, братската дружба и мира. Тържествено бе открит и пуснат в редовна експлоатация мостът на река Дунав. Мостът на река Дунав, построен за две години и три месеца, със седем месеца предсрочно, от героичните трудови колективи на България и Румъния, под ръководството на талантливи съветски специалисти, навеки съединява двете братски страни.Той обяснява, че по темата има множество публикации, като най-значимата от тях е книгата от доц. Димитър Саздов и проф. Пенчо Пенчев - "Дунав мост. 100 години дипломация и политика".

| | 20 Юни 2024, 06:15 ч.
Дунав мост празнува 70 години от създаването си в очакване за основен ремонт
Дунав мост празнува 70 години от създаването си в очакване за основен ремонт
Снимка © Георги Викентиев, / БТА

"Днес българският и румънският народи отпразнуваха забележителна победа по пътя на социализма, братската дружба и мира. Тържествено бе открит и пуснат в редовна експлоатация мостът на река Дунав. Мостът на река Дунав, построен за две години и три месеца, със седем месеца предсрочно, от героичните трудови колективи на България и Румъния, под ръководството на талантливи съветски специалисти, навеки съединява двете братски страни. Осъществена е мечтата на много поколения на българския и румънския народи" - пише на 20 юни 1954 година в своя бюлетин "Вътрешна информация" по повод на откриването на Дунав мост при Русе. 

"Началото на строителството на първия мост над Дунав в българо-румънския участък на реката в съвременната ни история е поставено през 1952 г., но е предшествано от почти стогодишни дипломатико-политически опити", каза Владислав Атанасов - уредник в отдел "Най-нова история" към Регионалния исторически музей в Русе. 

Той обяснява, че по темата има множество публикации, като най-значимата от тях е книгата от доц. Димитър Саздов и проф. Пенчо Пенчев - "Дунав мост. 100 години дипломация и политика". 

NRD24+ | Лек автомобил се е запалил на 75-ти км на автомагистрала (АМ) "Тракия". Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик. Сигналът за запалилия се автомобил е постъпил около 14:30 часа, на мястото на инцидента са пристигнали екипи на "Пътна полиция" и на "Пожарна безопасност и защита на населението".  ...
Вижте повече

Атанасов разказва, че началото е поставено през 1881 г., когато Петко Каравелов заявява в Народното събрание, че при Русчук, където има железница, и във Видин, където ще има, трябват мостове над Дунав. Към днешния ден това е наистина пророческо изказване. Реализацията на мостовете се забавя заради различните икономически и политически интереси на европейските страни, световните войни и последващото от тях трудно заздравяване на обществени рани и преодоляване на различия. Конкретно за Дунав мост - неговата съдба е заложена, първо, във влошените отношения между Югославия и държавите с т. нар. "народна демокрация" - сред тях и България, и второ - в решението през 1949 г. да се създаде Съвет за икономическа взаимопомощ - СИВ", обяснява Атанасов и допълва, че на 29 юли 1949 г. делегация в състав Вълко Червенков, Райко Дамянов и Антон Югов са на посещение в Москва, посрещнати от Маленков, Булганин и Вишински. На срещата със Сталин на Червенков му е позволено да постави въпроса за строителството на мост, а той се престрашава да поиска срок от две години за реализацията му. Отговорът е категоричен - Сталин заявява, че след като е построен мост през Дунав за югославяните, на българите също трябва да се построи такъв. Така още същата година СИВ насочва вниманието си към строителство на мост или за прокопаването на тунел под реката между България и Румъния. 

Атанасов казва още, че през юли 1950 г. българска правителствена делегация, ръководена от министър Димитър Ганев, посещава Букурещ. Подписан е протокол за предварителни проучвания от съветски специалисти за построяването на мост или тунел на Дунав. Взема се решение да се създаде Смесена българо-румънска комисия. На заседанията, проведени между 11 и 13 август 1950 г., е разработен неин правилник. Съветски специалисти начело с инж. Андреев правят проучвания до 5 юни 1951 г., като препоръчват мостът да се разположи на най-тясната отсечка на Дунав. Планът предвижда и бъдещото разширяване на градовете Русе и Гюргево. На 31 юли 1951 г. в Москва се подписва протокол между правителствата на България, Унгария, Полша, СССР и Чехословакия. С този документ се учредява българо-румънска организация "Дунав мост". Следва подписването на множество междудържавни споразумения, спогодби за кредитиране. 

"Мостът е построен с общите усилия на държавите от т. нар. Източен блок - България Румъния, СССР, Полша, Чехословакия и Унгария. Утвърден е щат от 107 души главно управление като негов генерален директор е инж. Лунгу Александър, а негов заместник е Марин Грашнов. Строителството започва през март 1952 г. Пряк ръководител на строежа от съветска страна е инж. Леонид Саприкин, а главен инженер - Исак Зингаренко", обяснява Атанасов. 

Пълноводие, липса на квалифицирани кадри и забавени доставки на материали затрудняват строителството на Дунав мост

В своя доклад, направен пред тържествения митинг по случай откриването на моста и публикуван в бюлетина "Вътрешна информация" от 20 юни 1954 г., Леонид Димитриевич Саприкин - началник на строежа, казва, че "изпробването на моста, другари, както за статическите, така и за динамическите натоварвания показа напълно добри резултати, след което той бе представен за пускане в експлоатация. През време на строежа на моста румънските и българските работници извършиха значителен обем строителни работи: излети са десетки хиляди кубически метра бетон и железобетон, монтирани са десетки хиляди тона металически сводови конструкции, поставени са хиляди квадратни метра гранитна облицовка, построени са железни и шосейни пътища, извършени са повече от 1 милион кубически метра изкопни работи, построени са две големи гари на българския и румънски бряг и комплекси, свързани с тях постройки с общ обем около 100,000 куб. метра".

Саприкин посочва още, че "изпълняването на такъв обем работа в технически сложни условия беше възможно само при прилагането на челните методи на мостовото строителство. Така например построяването на основите на опорите, които се намират в централната част на река Дунав на голяма дълбочина и при голяма скорост на течението на водата, се извършваше по нов начин - чрез хидромеханизация, което осигури високи темпове на строежа и високо качество на работата. Главните работи в строежа се извършваха по специално разработена за него технология, което осигури цикличност и съгласуваност в работата. 
Но наред с тези постижения, другари, колективът на българските и румънските работници и инженери срещна и големи трудности в работата. Много голямото незапомнено пълноводие на реката през есента и зимата на 1952-1953 година изискваше голямо напрежение, а също и мерки срещу възможен застой на строежа в случай на заливане на площадките.
Второто затруднение беше известно ненавременно доставяне в отделни случаи на материали и главно на сводовите съоръжения. Но главната трудност при започването на строежа беше липсата на квалифицирани кадри. Повечето местни инженери и работници не бяха работили никога на строеж на мостове, нямаха навици и опит в тази работа. Това беше голяма и сложна задача.
Обаче всички тези трудности бяха преодолени с общите усилия на колектива на Главното управление на "Дунав мост" и съветската строителна организация. За обучаването на румънските и българските работници бяха създадени школи за бетонджии, кесонисти, електроработници, нитовчици и поредица други важни специалности".

Уредникът на Русенския музей Владислав Атанасов казва още, че в строителството участват много български стопански организации - Държавните стопански обединения "Пътища" и "Трансстрой", русенският корабостроителен завод, Българско речно плаване и други. Архитектурното оформление на изключително представителните портали на моста е възложено на екип, ръководен от архитект Георги Овчаров. Екипът е смесен - от двама български и двама румънски архитекти, но любопитна подробност е, че самият Овчаров пожелава избраният проект за архитектурно оформление да бъде на конкурсен принцип. И именно неговият проект печели. Има много предизвикателства и перипетии по време на строителството, предимно свързани с природни катаклизми - изключително пълноводие или замръзване на реката. Въпреки това обектът е завършен седем месеца по-рано от предвиденото. Открит е на 20 юни 1954 г. в присъствието на министър-председателите на България и Румъния - Вълко Червенков и Георге Георгиу-Деж. 
"Познанията ми за Дунав мост са предимно документални. Ще отворя една скоба - по времето на строителство му той носи името "Обект 889", а след откриването си е обявен за "Мост на Дружбата". Някои от русенци със сигурност го знаят и като "Северната врата на България". Като уредник в музея имах възможността само веднъж да се срещна с човек, участвал в строителството. Това беше Ангел Пъчев - неговото име също е сред наградените с почетна значка от 20-и юни. Срещата ни беше през 2013 г., в навечерието на 60-годишнината от откриването на моста. Г-н Пъчев е родом от плевенското село Санадиново. Имаше майсторско свидетелство за "коларския занаят" от Благоевград от 1951 г. и е дошъл в Русе 23-годишен - специално, за да участва в строежа на моста. Остава да живее в града. Нещо повече - той живееше в жилищния блок на БРП на ул. "Славянска", построен, както и други обекти, със средства, икономисани от строителството на моста или по-точно - на големия инфраструктурен проект, който включа както моста, така и двете гари - Централна и Разпределителна. В разговора ни господин Пъчев изтъкваше ползите от процеса на строителство и не се интересуваше от политическите аспекти. За него беше важно, че е успял да се развие като специалист и да покаже възможностите си. Впоследствие като шлосер-монтьор в Корабния завод той многократно е бил автор на рационализации, награждаван е с ордени като най-добър в професията", разказа Владислав Атанасов. 

Той обяснява още, че в книгата си "Сакралното и профанното" румънският писател Мирча Елиаде казва, че "границите могат да отличават и противопоставят, но в същото време могат да бъдат място, където световете общуват". 
"За мен реката и мостът, извисен над нея, са точно това място. И годишнината е само един от жалоните на това общуване", казва Атанасов. 

Значението на Дунав мост е огромно, заяви областният управител на Русе Драгомир Драганов

Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза , че значението на Дунав мост е огромно. По думите му това е основният транспортен коридор, през който се съсредоточават транзитните потоци от и към южната ни граница, така и тези от икономическата дейност на голяма част в направление Румъния, Украйна, държавите от Северна и Централна Европа и Близкия Изток. 

"Дунав мост е съоръжението, на което в най-голяма степен дължим развитието на града и региона през последните десетилетия и най-вече след промените в България от 1989 година, когато икономиката ни се ориентира пазарно и границите се отвориха. Така че Дунав мост за мен като русенец е много повече от един транспортен коридор. Той е символ на свързаността ни с Европа, както в икономическо, така и в културно отношение. Смело мога да твърдя, че през моста преминават стоки за милиарди евро на годишна база, както и стотици хиляди хора, които пътуват по бизнес или просто са решили да отидат на екскурзия. Ако трябва да погледнем по-прагматично на нещата, мостът е едно наистина забележително съоръжение, което създава предпоставки за траен просперитет на областта. Дунав мост е един успешен инфраструктурен проект, който повишава качеството на живот най-вече на русенци. Тук е мястото обаче да кажа, че все пак 70 години не са малко и съоръжението има нужда от сериозна рехабилитация. Именно бързото започване на ремонта на моста е една от водещите ми цели в краткосрочен план като областен управител", каза Драганов.

По думите му трафикът през Дунав мост е много голям, а това води до износване на съоръжението. 
"През лятото имаме по-голям брой преминаващи леки автомобили и това е логично, защото тогава е сезонът на отпуските и хората пътуват към различни курорти. За тежкотоварния трафик такава тенденция няма. По-скоро той е почти еднакъв през цялата година. Дори може да се твърди, че през зимата той се увеличава с около 10 процента. 
В пиковете периоди през Дунав мост в двете посоки преминават до 9000 леки автомобила на денонощие, а между 1350 и 1450 товарни автомобила излизат от страната и около 1400 - 1600 камиона влизат в България", обясни Драганов.

За осем години през Дунав мост са преминали 10,8 милиона превозни средства

От Агенция "Митници" съобщиха , че потокът от преминаващи автомобили през съоръжението се увеличава ежегодно. Според статистиката, ако през 2016 г. през Дунав мост са преминали 1 186 307 превозни средства, от които 549 803 са товарните автомобили, то за миналата година техният брой е бил 1 729 668, като товарните автомобили са 954 082. 
За последните осем години - от 2016-а до 2023-а година, през моста в двете посоки са преминали общо 10 808 846. От тях 5 761 418 са товарните автомобили. 
Само за първите пет месеца от тази година броят на превозните средства е 685 799. От тях 407 107 са товарните автомобили. 

Драганов обясни, че след началото на войната в Украйна тежкотоварният трафик през Дунав мост се е увеличил. 
"Максималният пропускателен капацитет на моста в една посока за 24 часа е до 1900 товарни автомобила. В момента е наличен минимален резерв в организацията, но понякога го достигаме. Това е очаквано, защото все пак е свързано с транспортирането на много различни суровини и стоки към Украйна", каза още областният управител на Русе. 

Началото на основния ремонт на моста ще бъде през идния месец 

"Най-важното според мен е да не се допуска забавяне на началото на ремонтните дейности. Буквално няколко дни след встъпването си в длъжност подех тази тема, защото състоянието на съоръжението никак не е добро. Точно затова е много важно ремонтът да започне час по-скоро. Не бива да се отлага във времето, очаквайки трафикът да е по-малък през моста. Да, никой не казва, че няма да има неудобства за преминаващите, но проблемите ще бъдат сведени до минимум. Затова по моя инициатива до момента се проведоха вече няколко срещи с всички институции, имащи отношение по въпроса, както и с представители на консорциума, който ще извърши ремонта - ДЗЗД "Дунав мост". Имаме уверение, че ще се предприемат всички необходими мерки за избягване на струпвания на камиони и автомобили както по моста, така и в граничния район. Вярно е, че ще има забавяне при преминаването на моста, но то няма как да се избегне", каза Драгомир Драганов. 

Областният управител припомни още, че преди няколко дни е приключил и поредният авариен ремонт на настилката на моста. 

"Той беше необходим, за да се гарантира безопасното пътуване през съоръжението. Тези дейности ще спомогнат и да не се ограничава напълно трафикът по време на предстоящия основен ремонт на моста. Предвижда се той да започне през идния месец като строителните работи ще се изпълняват без спиране на движението, а трафикът ще се регулира със светофар. Ще се работи ежедневно по 10-12 часа на ден, през светлата част от денонощието. Работният процес ще се организира и извършва поетапно на участъци, така че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се изпълняват строителни работи. Най-важното е, че няма да се стигне до затваряне на моста", каза Драганов. 

От агенция "Пътна инфраструктура" информират, че от въвеждането на съоръжението в експлоатация - преди 70 години, досега основен ремонт не е извършван. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка.
Техническият проект за ремонт на съоръжението предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови ограничителни системи, маркировка. Изпълнител е ДЗЗД "Дунав мост". Стойността на ремонта е около 44,9 млн. лева. Срокът за изпълнение е 730 дни.

"Въпреки това се надявам по-бързо да приключи ремонтът и всички да се движим по един напълно обновен шосеен път. Докато тече ремонтът би трябвало да тръгне и фериботната линия между Русе и Гюргево, която да облекчи тежкотоварния трафик", каза Драганов. 

По думите му от българска страна няма никаква пречка за пускането на ферибота. 

"Готови сме от повече от две години. Забавяне има при нашите съседи в Румъния. Поддържам постоянен контакт с колегите си там, като няма как да не благодаря за съдействието и на изпълнителния директор на асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева. От румънска страна имам уверение, че в най-скоро време на заседание на техния Министерски съвет ще бъде гласувано решение, с което да бъде открит нов граничен пункт, който да обслужва единствено фериботната линия. Многократно съм говорил с институциите в Гюргево, като продължавам да настоявам фериботът да заработи в най-кратки срокове. Той ще бъде от особена полза по време на предстоящия основен ремонт на моста, защото ще може да поеме между 200 и 250 тежкотоварни автомобила на денонощие. Това ще намали опашките от камиони, но и ще доведе до по-лесно и бързо преминаване на леките автомобили. Идеята е фериботът да работи не само по време на ремонта на Дунав мост, а постоянно. Предполагам и интересът към него ще е голям, защото ще пести значително време за преминаване през границата", каза още Драганов.

Втори мост над река Дунав при Русе

Областният управител коментира, че отдавна е дошло времето за изграждане на втори мост над река Дунав при Русе.
"Изграждането на едно такова съоръжение ще отнеме немалко време. В момента са дадени над 7 милиона евро от Европейския съюз за предпроектно проучване. До тогава обаче трябва да заложим на краткосрочни и средносрочни мерки и те са свързани с най-оптималното използване на настоящия Дунав мост и пускането в експлоатация на ферибота", каза Драганов. 

По думите му към момента е създадена организация, в резултат на която при натрупване на изчакващи леки автомобили се предприемат облекчени проверки от граничните власти по отношение на български и румънски граждани. 

"Приоритетно обаче трябва да се работи с фокус върху предоставяне на възможност за заплащане онлайн на таксата за преминаване през моста, както и за по-бързо взаимно признаване на резултатите от притеглянията на товарните автомобили", каза още областният управител на Русе. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase
Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Водещата на „Търси се“ Меги Димчева обединява български песни, йога и медитация в спектакъла „Чудесата в нас“
След края на предаването „Търси се“ по бТВ, водещата Меги Димчева започна нов проект - обединява български песни, йога и медитация в спектакъла „Чудесата в нас&ld ...
Остават девет дни до крайния срок за участие в конкурса на МВнР за арт графити, посветени на членството на България в НАТО
Остават девет дни до крайния срок за участие в конкурса на Министерството на външните работи (МВнР) за творчески проект – произведение на изобразителното изкуство тип арт гра ...
Мъж е в болница с изгаряния след взрив на газова бутилка в дома му в село Лъка, община Поморие
Мъж (67 г.) е приет в болница с изгаряния след взрив на газова бутилка в дома му в село Лъка, община Поморие. Инцидентът е станал вчера сутринта. Това съобщиха от Областната дирекц ...
Военнослужещи и хеликоптери се включват за пореден ден в гасенето на пожара край Воден
Продължава участието на военнослужещи и специализирана техника в гасенето на големия пожар в района на село Воден, Община Болярово, Област Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министе ...
Нини Магхрадзе от Грузия e новата Кралица на Панаира на киселото мляко в Разград
Нини Магхрадзе е новата Кралица на Панаира на киселото мляко в Разград. Първа нейна подгласничка е Пия Родригез от Уругвай. Втората подгласничка е Моника Микова от Разград. Поощрит ...
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Водещата на „Търси се“ Меги Димчева обединява български песни, йога и медитация в спектакъла „Чудесата в нас“
След края на предаването „Търси се“ по бТВ, водещата Меги Димчева започна нов проект - обединява български песни, йога и медитация в спектакъла „Чудесата в нас&ld ...
Община Търговище кандидатства с проект за цифровизация на услуги
Община Търговище планира да кандидатства с проект за цифровизация и внедряване на интелигентни технологии и услуги по програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT &bd ...
Зелените коридори в градовете биха могли да играят много важна роля в адаптацията към климата, каза служебния министър Петър Димитров
Зелените коридори в градовете биха могли да играят много важна роля в адаптацията към климата. Това каза служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров по време на н ...
Дежурните пожарни екипи са реагирали на над десет сигнала за произшествия в Шуменско през изминалите три денонощия
Дежурните противопожарни екипи са реагирали на повече от десет сигнала за произшествия в Шуменско през изминалите три денонощия, девет от които са за пожари, съобщиха от пресцентър ...
От ПП-ДБ върнаха втория мандат неизпълнен, веднага след като го получиха от президента Румен Радев
Представителите на парламентарната група на „Продължаваме промяната - Демократична България“ върнаха втория проучвателен мандат за съставяне на правителство неизпълнен, ...
Тикер в 11:52 ч.
След края на предаването „Търси се“ по бТВ, водещата Меги Димчева за ...
Начало Сфера
9793
България

Дунав мост празнува 70 години от създаването си в очакване за основен ремонт

Той обяснява, че по темата има множество публикации, като най-значимата от тях е книгата от доц. Димитър Саздов и проф. Пенчо Пенчев - "Дунав мост
| | 20 Юни 2024, 06:15 ч.
СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА
Дунав мост празнува 70 години от създаването си в очакване за основен ремонт
Дунав мост празнува 70 години от създаването си в очакване за основен ремонт
Снимка © Георги Викентиев, / БТА

"Днес българският и румънският народи отпразнуваха забележителна победа по пътя на социализма, братската дружба и мира. Тържествено бе открит и пуснат в редовна експлоатация мостът на река Дунав. Мостът на река Дунав, построен за две години и три месеца, със седем месеца предсрочно, от героичните трудови колективи на България и Румъния, под ръководството на талантливи съветски специалисти, навеки съединява двете братски страни. Осъществена е мечтата на много поколения на българския и румънския народи" - пише на 20 юни 1954 година в своя бюлетин "Вътрешна информация" по повод на откриването на Дунав мост при Русе. 

"Началото на строителството на първия мост над Дунав в българо-румънския участък на реката в съвременната ни история е поставено през 1952 г., но е предшествано от почти стогодишни дипломатико-политически опити", каза Владислав Атанасов - уредник в отдел "Най-нова история" към Регионалния исторически музей в Русе. 

Той обяснява, че по темата има множество публикации, като най-значимата от тях е книгата от доц. Димитър Саздов и проф. Пенчо Пенчев - "Дунав мост. 100 години дипломация и политика". 

Атанасов разказва, че началото е поставено през 1881 г., когато Петко Каравелов заявява в Народното събрание, че при Русчук, където има железница, и във Видин, където ще има, трябват мостове над Дунав. Към днешния ден това е наистина пророческо изказване. Реализацията на мостовете се забавя заради различните икономически и политически интереси на европейските страни, световните войни и последващото от тях трудно заздравяване на обществени рани и преодоляване на различия. Конкретно за Дунав мост - неговата съдба е заложена, първо, във влошените отношения между Югославия и държавите с т. нар. "народна демокрация" - сред тях и България, и второ - в решението през 1949 г. да се създаде Съвет за икономическа взаимопомощ - СИВ", обяснява Атанасов и допълва, че на 29 юли 1949 г. делегация в състав Вълко Червенков, Райко Дамянов и Антон Югов са на посещение в Москва, посрещнати от Маленков, Булганин и Вишински. На срещата със Сталин на Червенков му е позволено да постави въпроса за строителството на мост, а той се престрашава да поиска срок от две години за реализацията му. Отговорът е категоричен - Сталин заявява, че след като е построен мост през Дунав за югославяните, на българите също трябва да се построи такъв. Така още същата година СИВ насочва вниманието си към строителство на мост или за прокопаването на тунел под реката между България и Румъния. 

Повече от NRD24+

Атанасов казва още, че през юли 1950 г. българска правителствена делегация, ръководена от министър Димитър Ганев, посещава Букурещ. Подписан е протокол за предварителни проучвания от съветски специалисти за построяването на мост или тунел на Дунав. Взема се решение да се създаде Смесена българо-румънска комисия. На заседанията, проведени между 11 и 13 август 1950 г., е разработен неин правилник. Съветски специалисти начело с инж. Андреев правят проучвания до 5 юни 1951 г., като препоръчват мостът да се разположи на най-тясната отсечка на Дунав. Планът предвижда и бъдещото разширяване на градовете Русе и Гюргево. На 31 юли 1951 г. в Москва се подписва протокол между правителствата на България, Унгария, Полша, СССР и Чехословакия. С този документ се учредява българо-румънска организация "Дунав мост". Следва подписването на множество междудържавни споразумения, спогодби за кредитиране. 

"Мостът е построен с общите усилия на държавите от т. нар. Източен блок - България Румъния, СССР, Полша, Чехословакия и Унгария. Утвърден е щат от 107 души главно управление като негов генерален директор е инж. Лунгу Александър, а негов заместник е Марин Грашнов. Строителството започва през март 1952 г. Пряк ръководител на строежа от съветска страна е инж. Леонид Саприкин, а главен инженер - Исак Зингаренко", обяснява Атанасов. 

Пълноводие, липса на квалифицирани кадри и забавени доставки на материали затрудняват строителството на Дунав мост

В своя доклад, направен пред тържествения митинг по случай откриването на моста и публикуван в бюлетина "Вътрешна информация" от 20 юни 1954 г., Леонид Димитриевич Саприкин - началник на строежа, казва, че "изпробването на моста, другари, както за статическите, така и за динамическите натоварвания показа напълно добри резултати, след което той бе представен за пускане в експлоатация. През време на строежа на моста румънските и българските работници извършиха значителен обем строителни работи: излети са десетки хиляди кубически метра бетон и железобетон, монтирани са десетки хиляди тона металически сводови конструкции, поставени са хиляди квадратни метра гранитна облицовка, построени са железни и шосейни пътища, извършени са повече от 1 милион кубически метра изкопни работи, построени са две големи гари на българския и румънски бряг и комплекси, свързани с тях постройки с общ обем около 100,000 куб. метра".

Саприкин посочва още, че "изпълняването на такъв обем работа в технически сложни условия беше възможно само при прилагането на челните методи на мостовото строителство. Така например построяването на основите на опорите, които се намират в централната част на река Дунав на голяма дълбочина и при голяма скорост на течението на водата, се извършваше по нов начин - чрез хидромеханизация, което осигури високи темпове на строежа и високо качество на работата. Главните работи в строежа се извършваха по специално разработена за него технология, което осигури цикличност и съгласуваност в работата. 
Но наред с тези постижения, другари, колективът на българските и румънските работници и инженери срещна и големи трудности в работата. Много голямото незапомнено пълноводие на реката през есента и зимата на 1952-1953 година изискваше голямо напрежение, а също и мерки срещу възможен застой на строежа в случай на заливане на площадките.
Второто затруднение беше известно ненавременно доставяне в отделни случаи на материали и главно на сводовите съоръжения. Но главната трудност при започването на строежа беше липсата на квалифицирани кадри. Повечето местни инженери и работници не бяха работили никога на строеж на мостове, нямаха навици и опит в тази работа. Това беше голяма и сложна задача.
Обаче всички тези трудности бяха преодолени с общите усилия на колектива на Главното управление на "Дунав мост" и съветската строителна организация. За обучаването на румънските и българските работници бяха създадени школи за бетонджии, кесонисти, електроработници, нитовчици и поредица други важни специалности".

Уредникът на Русенския музей Владислав Атанасов казва още, че в строителството участват много български стопански организации - Държавните стопански обединения "Пътища" и "Трансстрой", русенският корабостроителен завод, Българско речно плаване и други. Архитектурното оформление на изключително представителните портали на моста е възложено на екип, ръководен от архитект Георги Овчаров. Екипът е смесен - от двама български и двама румънски архитекти, но любопитна подробност е, че самият Овчаров пожелава избраният проект за архитектурно оформление да бъде на конкурсен принцип. И именно неговият проект печели. Има много предизвикателства и перипетии по време на строителството, предимно свързани с природни катаклизми - изключително пълноводие или замръзване на реката. Въпреки това обектът е завършен седем месеца по-рано от предвиденото. Открит е на 20 юни 1954 г. в присъствието на министър-председателите на България и Румъния - Вълко Червенков и Георге Георгиу-Деж. 
"Познанията ми за Дунав мост са предимно документални. Ще отворя една скоба - по времето на строителство му той носи името "Обект 889", а след откриването си е обявен за "Мост на Дружбата". Някои от русенци със сигурност го знаят и като "Северната врата на България". Като уредник в музея имах възможността само веднъж да се срещна с човек, участвал в строителството. Това беше Ангел Пъчев - неговото име също е сред наградените с почетна значка от 20-и юни. Срещата ни беше през 2013 г., в навечерието на 60-годишнината от откриването на моста. Г-н Пъчев е родом от плевенското село Санадиново. Имаше майсторско свидетелство за "коларския занаят" от Благоевград от 1951 г. и е дошъл в Русе 23-годишен - специално, за да участва в строежа на моста. Остава да живее в града. Нещо повече - той живееше в жилищния блок на БРП на ул. "Славянска", построен, както и други обекти, със средства, икономисани от строителството на моста или по-точно - на големия инфраструктурен проект, който включа както моста, така и двете гари - Централна и Разпределителна. В разговора ни господин Пъчев изтъкваше ползите от процеса на строителство и не се интересуваше от политическите аспекти. За него беше важно, че е успял да се развие като специалист и да покаже възможностите си. Впоследствие като шлосер-монтьор в Корабния завод той многократно е бил автор на рационализации, награждаван е с ордени като най-добър в професията", разказа Владислав Атанасов. 

Той обяснява още, че в книгата си "Сакралното и профанното" румънският писател Мирча Елиаде казва, че "границите могат да отличават и противопоставят, но в същото време могат да бъдат място, където световете общуват". 
"За мен реката и мостът, извисен над нея, са точно това място. И годишнината е само един от жалоните на това общуване", казва Атанасов. 

Значението на Дунав мост е огромно, заяви областният управител на Русе Драгомир Драганов

Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза , че значението на Дунав мост е огромно. По думите му това е основният транспортен коридор, през който се съсредоточават транзитните потоци от и към южната ни граница, така и тези от икономическата дейност на голяма част в направление Румъния, Украйна, държавите от Северна и Централна Европа и Близкия Изток. 

"Дунав мост е съоръжението, на което в най-голяма степен дължим развитието на града и региона през последните десетилетия и най-вече след промените в България от 1989 година, когато икономиката ни се ориентира пазарно и границите се отвориха. Така че Дунав мост за мен като русенец е много повече от един транспортен коридор. Той е символ на свързаността ни с Европа, както в икономическо, така и в културно отношение. Смело мога да твърдя, че през моста преминават стоки за милиарди евро на годишна база, както и стотици хиляди хора, които пътуват по бизнес или просто са решили да отидат на екскурзия. Ако трябва да погледнем по-прагматично на нещата, мостът е едно наистина забележително съоръжение, което създава предпоставки за траен просперитет на областта. Дунав мост е един успешен инфраструктурен проект, който повишава качеството на живот най-вече на русенци. Тук е мястото обаче да кажа, че все пак 70 години не са малко и съоръжението има нужда от сериозна рехабилитация. Именно бързото започване на ремонта на моста е една от водещите ми цели в краткосрочен план като областен управител", каза Драганов.

По думите му трафикът през Дунав мост е много голям, а това води до износване на съоръжението. 
"През лятото имаме по-голям брой преминаващи леки автомобили и това е логично, защото тогава е сезонът на отпуските и хората пътуват към различни курорти. За тежкотоварния трафик такава тенденция няма. По-скоро той е почти еднакъв през цялата година. Дори може да се твърди, че през зимата той се увеличава с около 10 процента. 
В пиковете периоди през Дунав мост в двете посоки преминават до 9000 леки автомобила на денонощие, а между 1350 и 1450 товарни автомобила излизат от страната и около 1400 - 1600 камиона влизат в България", обясни Драганов.

За осем години през Дунав мост са преминали 10,8 милиона превозни средства

От Агенция "Митници" съобщиха , че потокът от преминаващи автомобили през съоръжението се увеличава ежегодно. Според статистиката, ако през 2016 г. през Дунав мост са преминали 1 186 307 превозни средства, от които 549 803 са товарните автомобили, то за миналата година техният брой е бил 1 729 668, като товарните автомобили са 954 082. 
За последните осем години - от 2016-а до 2023-а година, през моста в двете посоки са преминали общо 10 808 846. От тях 5 761 418 са товарните автомобили. 
Само за първите пет месеца от тази година броят на превозните средства е 685 799. От тях 407 107 са товарните автомобили. 

Драганов обясни, че след началото на войната в Украйна тежкотоварният трафик през Дунав мост се е увеличил. 
"Максималният пропускателен капацитет на моста в една посока за 24 часа е до 1900 товарни автомобила. В момента е наличен минимален резерв в организацията, но понякога го достигаме. Това е очаквано, защото все пак е свързано с транспортирането на много различни суровини и стоки към Украйна", каза още областният управител на Русе. 

Началото на основния ремонт на моста ще бъде през идния месец 

"Най-важното според мен е да не се допуска забавяне на началото на ремонтните дейности. Буквално няколко дни след встъпването си в длъжност подех тази тема, защото състоянието на съоръжението никак не е добро. Точно затова е много важно ремонтът да започне час по-скоро. Не бива да се отлага във времето, очаквайки трафикът да е по-малък през моста. Да, никой не казва, че няма да има неудобства за преминаващите, но проблемите ще бъдат сведени до минимум. Затова по моя инициатива до момента се проведоха вече няколко срещи с всички институции, имащи отношение по въпроса, както и с представители на консорциума, който ще извърши ремонта - ДЗЗД "Дунав мост". Имаме уверение, че ще се предприемат всички необходими мерки за избягване на струпвания на камиони и автомобили както по моста, така и в граничния район. Вярно е, че ще има забавяне при преминаването на моста, но то няма как да се избегне", каза Драгомир Драганов. 

Областният управител припомни още, че преди няколко дни е приключил и поредният авариен ремонт на настилката на моста. 

"Той беше необходим, за да се гарантира безопасното пътуване през съоръжението. Тези дейности ще спомогнат и да не се ограничава напълно трафикът по време на предстоящия основен ремонт на моста. Предвижда се той да започне през идния месец като строителните работи ще се изпълняват без спиране на движението, а трафикът ще се регулира със светофар. Ще се работи ежедневно по 10-12 часа на ден, през светлата част от денонощието. Работният процес ще се организира и извършва поетапно на участъци, така че превозните средства да преминават двупосочно в платното, в което не се изпълняват строителни работи. Най-важното е, че няма да се стигне до затваряне на моста", каза Драганов. 

От агенция "Пътна инфраструктура" информират, че от въвеждането на съоръжението в експлоатация - преди 70 години, досега основен ремонт не е извършван. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка.
Техническият проект за ремонт на съоръжението предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови ограничителни системи, маркировка. Изпълнител е ДЗЗД "Дунав мост". Стойността на ремонта е около 44,9 млн. лева. Срокът за изпълнение е 730 дни.

"Въпреки това се надявам по-бързо да приключи ремонтът и всички да се движим по един напълно обновен шосеен път. Докато тече ремонтът би трябвало да тръгне и фериботната линия между Русе и Гюргево, която да облекчи тежкотоварния трафик", каза Драганов. 

По думите му от българска страна няма никаква пречка за пускането на ферибота. 

"Готови сме от повече от две години. Забавяне има при нашите съседи в Румъния. Поддържам постоянен контакт с колегите си там, като няма как да не благодаря за съдействието и на изпълнителния директор на асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева. От румънска страна имам уверение, че в най-скоро време на заседание на техния Министерски съвет ще бъде гласувано решение, с което да бъде открит нов граничен пункт, който да обслужва единствено фериботната линия. Многократно съм говорил с институциите в Гюргево, като продължавам да настоявам фериботът да заработи в най-кратки срокове. Той ще бъде от особена полза по време на предстоящия основен ремонт на моста, защото ще може да поеме между 200 и 250 тежкотоварни автомобила на денонощие. Това ще намали опашките от камиони, но и ще доведе до по-лесно и бързо преминаване на леките автомобили. Идеята е фериботът да работи не само по време на ремонта на Дунав мост, а постоянно. Предполагам и интересът към него ще е голям, защото ще пести значително време за преминаване през границата", каза още Драганов.

Втори мост над река Дунав при Русе

Областният управител коментира, че отдавна е дошло времето за изграждане на втори мост над река Дунав при Русе.
"Изграждането на едно такова съоръжение ще отнеме немалко време. В момента са дадени над 7 милиона евро от Европейския съюз за предпроектно проучване. До тогава обаче трябва да заложим на краткосрочни и средносрочни мерки и те са свързани с най-оптималното използване на настоящия Дунав мост и пускането в експлоатация на ферибота", каза Драганов. 

По думите му към момента е създадена организация, в резултат на която при натрупване на изчакващи леки автомобили се предприемат облекчени проверки от граничните власти по отношение на български и румънски граждани. 

"Приоритетно обаче трябва да се работи с фокус върху предоставяне на възможност за заплащане онлайн на таксата за преминаване през моста, както и за по-бързо взаимно признаване на резултатите от притеглянията на товарните автомобили", каза още областният управител на Русе. 

Към първа страница Новини
Бъдете информани с нашите
тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-вълнуващите новини от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
КЪМ АБОНАМЕНТА
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
Водещата на „Търси се“ Меги Димчева обединява български песни, йога и медитация в спектакъла „Чудесата в нас“
Остават девет дни до крайния срок за участие в конкурса на МВнР за арт графити, посветени на членството на България в НАТО
Мъж е в болница с изгаряния след взрив на газова бутилка в дома му в село Лъка, община Поморие
Военнослужещи и хеликоптери се включват за пореден ден в гасенето на пожара край Воден
Нини Магхрадзе от Грузия e новата Кралица на Панаира на киселото мляко в Разград
Още от рубриката
ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ
   
Време за четене - месец Юли
Препоръчани заглавия
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Контекст
Водещата на „Търси се“ Меги Димчева обединява български песни, йога и медитация в спектакъла „Чудесата в нас“
Местен фокус
Община Търговище кандидатства с проект за цифровизация на услуги
Сфера
Зелените коридори в градовете биха могли да играят много важна роля в адаптацията към климата, каза служебния министър Петър Димитров
Местен фокус
Дежурните пожарни екипи са реагирали на над десет сигнала за произшествия в Шуменско през изминалите три денонощия
В детайли
От ПП-ДБ върнаха втория мандат неизпълнен, веднага след като го получиха от президента Румен Радев
Местен фокус
Представители на парламентарната група на ПП-ДБ пристигнаха на "Дондуков 2", за да получат от президента втория мандат за съставяне на кабинет
Контекст
Остават девет дни до крайния срок за участие в конкурса на МВнР за арт графити, посветени на членството на България в НАТО
Основна линия
Затварят участък от централна улица в Ямбол заради подмяна на водопровод
Сфера
Сътрудничеството ни с Американската агенция за търговия и развитие е ключово, заяви служебният премиер Димитър Главчев
На преден план
Стоки с лого на защитени марки иззеха полицаи от Димитровград и Хасково
Още новини
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни.
Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.

NRD24 © 2024 Всички права запазени. Програма на NRD. Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.


NRD24 © 2024 Всички права запазени.
Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.